Vrede & jalousi

Vredeshåndtering – så er der hjælp at hente

Kontakt mig Online booking
Kontakt mig Online booking

Vrede/­jalousi

Vrede er en følelsesmæssig tilstand, som kan variere fra mindre irritation til intens vrede. De fysiske effekter af vrede er øget hjertefrekvens, højere blodtryk og øget produktion af adrenalin og noradrenalin. Hos en person som føler vrede vil følelsen i øjeblikket være altoverskyggende.

Vrede kommer til udtryk gennem ansigtsudtryk, kropssprog, psykologiske reaktioner og til tider gennem vold. Både hos vrede dyr og mennesker forekommer der, f.eks lyde, forsøg på at virke større, stirren eller at tandsættet blottes.

Vrede er et psykologisk reaktionsmønster ment til at skræmme en modpart fra at true den pågældende. De fleste mennesker forklarer vrede med, hvad der blev gjort imod dem i den givne situation, mens en objektiv vurdering af sagen i mange tilfælde vil vurdere, at de har taget fejl, da vreden har fået dem til at miste selvbeherskelsen og deres objektive vurderingssans.

Sagt med andre ord, vrede er ikke bare noget vi vælger – vreden er en følelse der opstår på grund at noget dybereliggende, så som f.eks. frygt, angst, afmagt, frustration m. m og det er vigtigt at finde ud af hvad det lige præcis er der trigger/aktiverer det center i hjernen der er vores alarmcentral”, også kaldet Amygdala. Pendanten til vreden er gråden, som ofte har nogle af de samme underliggende følelser der giver sig udslag i at gråden opstår.
Det er ligeledes med gråden som med vreden, at det er vigtigt at finde årsagen til hvorfor gråden har fået overtaget. Det er ikke altid man på forhånd ved hvorfor man bliver SÅ vred eller hvorfor man bliver oversvømmet og kommer til at græde. Det er her Tankefeltterapien og samtaleterapien er et fantastisk redskab til at finde triggeren og skabe ro og balance i kroppen, hovedet og følelserne igen.

Kontakt mig

Hvordan foregår en behandling?

Inden vi går i gang, er det vigtigt for mig at sige, at det er DIG der er eksperten i dit liv .

Sessionen starter med at vi klarlægger, hvorfor du er kommet og hvad det er du har brug for hjælp til. Derefter vil jeg kort gennemgå hvad selve tankefeltterapien går ud på og hvordan du får energien/roen tilbage i din krop, hvilket er ved ganske få og enkelte øvelser. Derefter går vi i gang med at arbejde, vi samtaler omkring dine udfordringer medens jeg tapper/banker på punkter på dit hoved, på hænder og få andre steder. Inden jeg begynder at tappe/banke har vi selvfølgelig afstemt at det er okay med dig. Det gør ikke ondt og tapningen foregår uden på dit tøj.

I de fleste tilfælde skal der ganske få behandlinger/sessioner til for at der er kommet kontrol over krop, tanker og dine følelser igen.

Tankefeltterapi er yderst effektivt

Kombinationen mellem psykologisk rådgivning og østens visdom om vores energibaner/meridianbaner er utrolig effektiv i behandlingen af vrede og jalousi. Læs mere om tankefeltterapi her.

Har du brug for hjælp til vredeshåndering, så er der hjælp at hente.

Mere om TFT 24 61 91 64
Mere om TFT 24 61 91 64

Skriv til mig

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller overvejer at starte et behandlingsforløb. Ring til mig på 24 61 91 64, send mig en mail på skovhusgitte@gmail.com eller udfyld kontaktformularen herunder.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

© Copyright - Gitte Skovhus - Psykologisk rådgivning & tankefeltterapi